Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 26.07.2021 | Aktualizacja: 26.07.2021, 17:28:48

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na szkolenie: Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej

ZAGADNIENIA:

  1. Odpowiedzialność cywilna projektanta – zagadnienia ogólne.
  2. Odpowiedzialność przedsiębiorcy (biura projektowego) – obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej Architektów i dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub biura projektowego.
  3. Warunki zawieranych kontraktów – zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązania.

TERMIN:
Szkolenie będzie dostępne od 28 lipca 2021 r. od godziny 18.00 bez ograniczeń czasowych, w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta
Bezpośrednie łącze do szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/371-odpowiedzialnosc-cywilna-i-zawodowa

CERTYFIKAT:
Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym.
Rejestracja: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/998

PPROWADZĄCY:            
Robert Popielarz
 - Główny specjalista ds. ubezpieczeń w iExpert.pl 

Partner wydarzenia