Izba Architektów - strona gÂłówna

SZKOLENIA Archiktektw IARP

OCHRONA PRZECIWPOAROWA BUDYNKW DLA ARCHITEKTW
04-07-2022, rozpoczcie o 16:00, Warszawa - MA/0023/Std/2022

Szkolenie poszerzajce wiedz z zakresu ochrony przeciwpoarowej

Podstawy procedury administracyjnej w sprawach o udzielenie pozwolenia na budow (szkolenie online)
08-07-2022, rozpoczcie o 09:45, Pozna - WP/0027/Std/2022

Zakres prac zlecanych architektom bywa szerszy ni opracowanie projektu i niejednokrotnie obejmuje take reprezentowanie inwestora w postpowaniu o udzielenie pozwolenia na budow. Umowy z architektami czsto uzaleniaj wypat wynagrodzenia (w caoci lub w czci) od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow. Wystpowanie architekta w roli penomocnika wie si z koniecznoci sprawnego poruszania si w obrbie przepisw postpowania administracyjnego. UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 7 lipca 2022 rok do godz. 12.00.

Archiwum szkole