Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 14.01.2016 | Aktualizacja: 14.01.2016, 12:29:42

Zakończył się cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie

Konferencja warszawska pod tytułem Miasto zrównoważone zakończyła cykl konferencji Ekologia Konstruktywnie, odbywających się pod merytorycznym patronatem Izby Architektów RP oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Poprzednie konferencje odbyły się we Wrocławiu i Gdańsku. Uczestnikami byli architekci i architekci, urzędnicy samorządowych jednostek terytorialnych oraz administracji rządowej, a także inwestorzy (przeważnie właściciele niewielkich firm deweloperskich).

17 grudnia, w pierwszym dniu spotkania, gościliśmy 64 osoby. W pełnym składzie uczestnicy obejrzeli 8 filmów edukacyjnych, opowiadających o dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych w Danii, Szwecji, Chorwacji, na Malcie i we Włoszech. Tematyka obejmowała zagadnienia rewitalizacji urbanistycznej, społecznej i kulturalnej oraz gospodarki odpadami. Jeden z filmów przedstawiał futurystyczny projekt produkcji roślin w wertykalnej szklarni w mieście. O szczegółach mówią tytuły filmów:

  • Produkcja energii w ramach zamkniętego procesu gospodarowania odpadami. Zasilanie dzielnicy miasta w ciepło oraz transportu miejskiego w biopaliwo. Szwecja, Linköping.
  • Materialna i niematerialna rewitalizacja zabytkowego budynku Lazareti. Znaczenie lokalnej tradycji i kultury. Chorwacja, Dubrownik.
  • Rewitalizacja terenów wokół starych doków portowych. Znaczenie przestrzeni publicznej jako łącznika pomiędzy trzema dzielnicami w zabudowie fortecznej. Malta, Cottonera.
  • Rewitalizacja Arsenału. Włączenie powojskowych terenów w strukturę turystyczną miasta. Włochy, Wenecja.
  • Wertykalne rolnicze uprawy w miastach. Szwecja, Sztokholm.
  • Rewitalizacja terenów miejskich wokół przystani promów pasażerskich. Powiązanie z centrum miasta transportem pionowym. Malta, La Valetta.
  • Rola selektywnej zbiórki odpadów w rozwoju lokalnej turystyki. Włochy, Benevento.
  • Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych w system zielonego transportu wodnego – Gondole. Włochy, Wenecja.

Zaproponowana przez organizatorów formuła emisji filmów naprzemiennie z wygłaszanymi referatami skutecznie przeciwdziałała znużeniu i ułatwiła utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania uczestników aż do końca dnia. Prelegenci przedstawili wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast: Monitorowanie życia i rozwoju miasta, Nowe instrumenty a kierunki rozwoju miast, Zintegrowane strategie inwestycyjne o całościowym podejściu, Innowacyjne działania miejskie w zakresie zrównoważonego rozwoju, Miasto zrównoważone, co po 2015?, Miasto dla wszystkich – włączenie i kapitał społeczny w projektowaniu miast. Mimo niewątpliwego zmęczenia - zajęcia trwały do 18:00 - widzowie żywo komentowali projekcje i referaty, dzięki czemu prelegenci uczestniczący w panelu podsumowującym mieli okazję pogłębić swoje - zawarte w referatach - refleksje. Po zamknięciu panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji przeszli do pobliskiej Galerii 18A, gdzie w przedwernisażowej scenerii wystawy street artu pod tytułem “Papierowe ściany” (Paper Walls) zapoznali się z efektami warsztatów architektonicznych dla młodzieży szkolnej. Warsztaty odbywały się równolegle z obradami konferencji. Pod opieką metodyków dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego wykonały zaskakująco dojrzałe 3 makiety miast zrównoważonych. Prowadzący warsztaty zaprezentowali dokonania, a także podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą i drogą dochodzenia do ostatecznych rozwiązań. Po prezentacji uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę street artu, która na początku konferencji została zaanonsowana jako przegląd działań, będących pierwotnie protestującym, nielegalnym głosem “ulicy” a obecnie stanowiących uznaną formę aktywności artystycznej w miastach. W ramach przygotowanej przez Galerię 18A niespodzianki chętni mogli doświadczyć “rzeczywistości wirtualnej”, poprzez użycie nowoczesnego sprzętu, korzystającego z obecnie dostępnych technologii. Wirtualne kaski i sterowniki pozwalają rozszerzyć pojęcie przestrzeni miasta poprzez złudzenie zwiedzania muzeum, poruszania się po wnętrzach budynków i metra. Przykłady pokazywały rozszerzenie możliwości poznawczych, mających zastosowanie nie tylko w rozrywce, ale również dających wsparcie w leczeniu zaburzeń percepcji przestrzennej.

Drugi dzień konferencji czyli „warsztaty w trójkątach zadaniowych” były okazją do konstruktywnego i inspirującego doświadczenia. Uczestnicy, zamieniając się rolami w warsztatowym „procesie decyzyjnym”, odkrywali możliwości nowych rozwiązań, pola skutecznych porozumień oraz synergicznych działań, w zależności od przyjmowanego punktu widzenia. Po przełamaniu barier mentalnych i oswojeniu się z sytuacją, członkowie grup znakomicie się bawili, czego dowodem jest ich niechęć do zakończenia warsztatów i opuszczenia sali. Wszyscy chcieli „jeszcze coś przedyskutować”, sprawdzić jeszcze jedno rozwiązanie, jeszcze o coś spytaś. Było to dla organizatorów niezmiernie miłe i potraktowane zostało jako dodatkowa nagroda za starania i trudy organizacyjne. W warsztatach uczestniczyło 61 osób.

W sali konferencyjnej eksponowana była wystawa plansz posterowych. Uczestnicy mieli okazję w ciągu dwóch dni zapoznać się z przykładami zrównoważonych praktyk prezentowanymi na konferencjach we Wrocławiu i Gdańsku oraz nowymi, przygotowanymi na konferencję warszawską. Na wystawę składa się 40 plansz syntetycznie opisujących wybrane przykłady rozwiązań zrównoważonego rozwoju zastosowanych w krajach europejskich.

Projekt Ekologia Konstruktywnie jest skierowany do uczestników procesów kształtowania przestrzeni miast. W konferencjach z założenia nie uczestniczyli ważni goście oficjalni. Działania edukacyjne są nastawione na kształtowanie postaw zrównoważonego rozwoju, na podniesienie umiejętności współpracy, dialogu i partycypacji społecznej wśród praktyków. Dobre rozwiązania pokazane w przystępnej, atrakcyjnej formie filmów i uzupełnione referatami pozwalającymi zobaczyć przykłady w szerszym tle kulturowym, ekonomicznym, a nawet politycznym - bez wątpienia zainspirują architektów, urzędników i deweloperów do traktowania zasad zrównoważonego rozwoju jako czegoś bliskiego, przyjaznego i opłacalnego oraz możliwego do stosowania w praktyce zawodowej. Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu i współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparciu merytorycznemu Izby Architektów RP oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego. Szczególne podziękowania pragniemy skierować do opiekuna projektu - Pani Anny Wielgopolan z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współfinansującego projekt Ekologia Konstruktywnie, której wnikliwość i rzetelność oceny, a także cenne uwagi profesjonalne były ogromnie pomocne.