Izba Architektów - strona gÂłówna

Pożegnania

Kondolencje
05.01.2022

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
pierwszego Przewodniczącego Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Andrzeja Oskara Szczepańskiego
Architekta IARP i urbanisty

 

Rodzinie i najbliższym
Koleżankom i Kolegom z Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

 

oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
kondolencje i wyrazy szczerego współczucia składają

 

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów,

 

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - 1969,
Członek Izby Architektów RP od 2002 r., współorganizator Izby i Opolskiej OIA, pierwszy przewodniczący Rady Okręgowej, uczestnik Zjazdów Krajowych IARP,
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, w tym sekretarz, wiceprezes i sędzia konkursowy oddziału, delegat na WZ SARP.
Otrzymał status architekta twórcy w 1983
Pracował w BPBBO Miastoprojekt - Opole 1970-1991
Z żoną Krystyną prowadził własną pracownię - Autorskie Studio Architektury ASA od 1991

Członek WKU-A Wojewody Opolskiego (1987)
Radny II kadencji Rady Miasta Opola 1994-1998
Projektant wielu obiektów mieszkalnych, usługowych i osiedli.

 

Za pracę społeczną i osiągnięcia zawodowe odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Miasta Opola, Zasłużony Opolszczyźnie, Złotą Odznaką SARP, Złotą Odznaką Izby Architektów RP i wieloma odznaczeniami resortowymi.
Za prace projektowe i realizacje nagradzany wielokrotnie nagrodami w konkursach SARP, Mister Architektury Województwa Opolskiego i honorowymi nagrodami SARP .

 

Uroczystości żałobne rozpoczną się w Nowej Kaplicy Cmentarza Opole - Półwieś,
8 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 .

Kondolencje
28.12.2021

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Pierwszego przewodniczącego Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów

 

architekta Andrzeja Malingowskiego

 

Rodzinie
Koleżankom i Kolegom z Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

 

oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
kondolencje i wyrazy szczerego współczucia składają

 

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów,

 

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
Członek Izby Architektów RP od 2002 roku,
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.
W latach 2002-2010 Przewodniczący Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów
Wieloletni prezes, wiceprezes i skarbnik Oddziału Bydgoskiego SARP
członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP

 

Niezwykle aktywny w pracy na rzecz środowiska zawodowego.
Wielokrotnie nagradzany, zdobywając laury w konkursie o złotą wstęgę Brdy (2010), Budowie na medal (2010), Ogólnopolskim konkursie SARP (2009), Wnętrzu roku Pomorza i Kujaw (2000), Międzynarodowym konkursie BDA Bauhaus (1989). Wyróżniony także złotym medalem Karla Friedricha Schinkla.

 

Pogrzeb przewidziany jest 30 grudnia (czwartek) , godz. 13:30,
na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy, przy ul. Artyleryjskiej 10.

Pożegnanie architekta Stanisława Deńko
29.11.2021

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

architekta Stanisława Deńko

 

Absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
Członka Izby Architektów RP od 2002 roku,

Członka Stowarzyszenia Architektów Polskich
Dyrektora Wydziału Architektury

oraz

Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa,

Architekta Miasta Krakowa w latach 1995?1999

Laureata nagrody honorowej SARP w 2016 roku,

Autora wielu znakomitych projektów i realizacji

nagradzanych i wyróżnionych w konkursach architektonicznych

 

Rodzinie
Koleżankom i Kolegom z Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

architektom IARP i SARP
oraz wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
kondolencje i wyrazy szczerego współczucia składają

 

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP

Przewodniczący i członkowie organów Krajowej Izby Architektów RP

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Kondolencje
18.06.2021

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów

 

architekta Janusza Grychowskiego

 

Rodzinie
Radzie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
Z-cy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Koleżankom i Kolegom ze Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
Pracownikom biura Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
kondolencje i wyrazy szczerego współczucia składają

 

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów,
Przewodniczący i członkowie organów
oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Krajowej Izby Architektów RP

 

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
Członek Izby Architektów RP od 2002 roku,
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich od 1974 roku.
Od roku 2002,  przez 5 kadencji, w strukturach Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
jako Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Inicjator i koordynator kursu dokształcającego przed egzaminem na uprawnienia.
Niezwykle aktywny w pracy na rzecz środowiska zawodowego.
Do roku 2018 prowadził Autorską Pracownię Architektoniczną.
Rzeczoznawca budowlany ds. architektury oraz Biegły sądowy.
Za działalność zawodową  został odznaczony przez władze państwa Złotym Krzyżem Zasługi,
a za działalność społeczną szeregiem odznaczeń stowarzyszeniowych oraz izbowych.

 

Wspomnienie o Januszu Grychowskim

 

Msza żałobna zostanie odprawiona w czwartek 24.06.2021r. o godz. 11:00
w Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach ? Panewnikach.

Kondolencje
09.04.2021

Z wielkim smutkiem żegnamy


Wojciecha Janusza Jankowskiego
Architekta IARP


Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
Delegata na Zjazd Krajowy Izby Architektów RP
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom, Współpracownikom
oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy współczucia i kondolencje,
składa

Krajowa Rada Izby Architektów RP
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Koleżanki i Koledzy Architekci IARP

Kondolencje
09.04.2021

Z wielkim smutkiem żegnamy


Leszka Kołacza
Architekta IARP


Dyplom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1952 r.
1946-1952 praca w pracowni profesora B. Pniewskiego
Główny projektant w Warszawskim Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego
Założyciel Izby Architektów RP
Członek SARP
Uhonorowany Złotą Odznaką Odbudowy Warszawy,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą i srebrną odznaką Zasłużony dla Budownictwa, złotą i srebrną odznaką IARP
Rodzinie i Bliskim kondolencje i wyrazy współczucia
składa

Krajowa Rada Izby Architektów RP
Koleżanki i Koledzy Architekci IARP

Kondolencje
09.04.2021

Z wielkim smutkiem żegnamy


Andrzeja Przygońskiego
Architekta IARP


Żonie Jolancie Przygońskiej
Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów,
Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim,
których Ta śmierć dotknęła osobiście
kondolencje i wyrazy współczucia
składają

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP

Kondolencje
08.04.2021

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Męża

Pani Barbary Leśniewskiej

wieloletniej pracownicy Biura Krajowej Izby Architektów RP, naszej Koleżanki
Pani Barbaro, Basiu, łącząc się w bólu, składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
Prezes i Członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP
Członkowie Izby Architektów RP
Koleżanki i Koledzy z Biura Krajowej Izby Architektów RP

Kondolencje
06.04.2021

Łącząc się w bólu, składamy kondolencje i wyrazy współczucia
kol. Grzegorzowi Jachymowi oraz rodzinie i najbliższym

z powodu odejścia 


Brata


Koleżanki i Koledzy członkowie Izby Architektów RP 

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP 

Biuro Krajowej Izby Architektów RP

Nekrolog
15.02.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 lutego 2021 roku, w wieku 65 lat zmarła

mgr inż. architekt Maria Gmyz

Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Członek Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Budowlanej budownictwa sakralnego.

Autorka projektów obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej,

edukacyjnych i sakralnych, m.in. ołtarza papieskiego w Zamościu.

Inicjatorka wielu przedsięwzięć lokalnych,

od wielu lat zaangażowana i oddana sprawom społecznym regionu.

Pożegnania
01.11.2020

W dniu Wszystkich Świętych wspominamy nasze koleżanki i kolegów którzy odeszli od nas w minionym roku.

http://www.inmemoriam.architektsarp.pl

 

Nekrolog
26.06.2020

Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość,  że w dniu 26 czerwca 2020 roku

zmarł

Dr hab. inż. architekt Krzysztof Domaradzki

Warszawski architekt i urbanista, wykładowca Politechniki Warszawskiej
Laureat wielu konkursów architektonicznych i urbanistycznych
Współautor licznych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy i okolicznych miejscowości
Główny projektant koncepcji przebudowy Traktu Królewskiego
Odznaczony w 2016 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Rodzinie i Najbliższym
Koleżankom i Kolegom architektom
oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
w imieniu Koleżanek i Kolegów architektów

wyrazy głębokiego współczucia składają

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Małgorzata Pilinkiewicz
Członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP

Nekrolog
17.06.2020

Łącząc się w bólu, składamy kondolencje i wyrazy współczucia
Małgorzacie Stachowicz oraz rodzinie i najbliższym
z powodu odejścia

Mamy

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Małgorzata Pilinkiewicz
Członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP
Członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP
Członkowie Krajowej Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów RP
Koleżanki i Koledzy z Biura Krajowej Izby Architektów RP

Nekrolog
22.02.2020

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi

Architekta Jacka Nawrockiego

w dniu 9 lutego 2020 r.

członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w latach 2014-2020.

Przekazujemy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
Koleżanki i Koledzy z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP

Nekrolog
10.02.2020

Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość z Krakowa,

że w dniu 5 lutego 2020 roku

zmarł

prof. arch. Stanisław Juchnowicz

Wybitny architekt i urbanista, współautor planu urbanistycznego Nowej Huty

Profesor Wydziału Architektury Politechniki w Krakowie

Założyciel Międzynarodowego Ośrodka Kształcenia i Studiów Urbanistycznych Politechniki Krakowskiej 

Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa od 2013 r.

 

Najbliższym, Koleżankom i Kolegom architektom oraz wszystkim,

których ta śmierć dotknęła osobiście,

wyrazy głębokiego współczucia składają

Prezes i członkowie Krajowej Rady

Izby Architektów Rzeczypospolitjej Polskiej

Kondolencje
14.10.2019

Z wielkim żalem żegnamy jednego z najwybitniejszych polskich Architektów,

Wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich,

członka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,

a przede wszystkim wspaniałego Przyjaciela i Kolegę

architekta Włodzimierza Muchę

Jego awangardowe, wizjonerskie projekty wielokrotnie docenione zostały nie tylko w Polsce.

Uhonorowany został m.in. Honorową Nagrodą SARP oraz Polskiego Herkulesa za wpływ na rozwój polskiego budownictwa,

nagrodami Ministra Infrastruktury i Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektury i Budownictwa,

nagrodą mieszkańców w konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m. st. Warszawy

medalem "Europa Nostra" w międzynarodowym konkursie ochrony dziedzictwa kulturowego,

jak również dwukrotną nominacją do Nagrody Miesa van der Rohe.

 

Kondolencje i wyrazy współczucia Żonie, Córce, Rodzinie i Bliskim
składa

Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Kondolencje
16.08.2019

Głęboko wstrząśnięci, łącząc się w bólu, składamy kondolencje i wyrazy współczucia
koledze Waldkowi Jasiewiczowi i najbliższym z powodu śmierci żony

arch. Joanny Jasiewicz

koleżanki i koledzy z Krajowej Rady Izby Architektów RP
oraz pracownicy biura Krajowej Izby Architektów RP

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18 sierpnia 2019 (niedziela) w domu pogrzebowym przy ul. J. K. Branickiego 17 (wystawienie w godz. 17-20) oraz w dniu 19 sierpnia 2019 (poniedziałek) od godz. 9:30 do 12:30, zaś msza żałobna w dniu 19 sierpnia 2019 o godz. 13:00 w kościele św. Wojciecha przy ul. Warszawskiej w Białymstoku. Po mszy: przejazd i pochowanie na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku.

Kondolencje
14.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 2019 roku
zmarł

mgr inż. architekt Ryszard Daczkowski

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Architekt, który pozostawił po sobie wiele zrealizowanych dzieł architektury, 
będących znaczącym dorobkiem nowej myśli architektonicznej.

Zdobył uznanie za granicą, uczestnicząc w projektowaniu 
i realizacji wielu obiektów w Kuwejcie.
Był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, 
Konwentu Pracodawców Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
oraz Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.
Po przemianach politycznych w 1989 roku pełnił funkcję Radnego 
pierwszej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia.

Najbliższym, Koleżankom i Kolegom architektom oraz wszystkim, 
których ta śmierć dotknęła osobiście, 
wyrazy głębokiego współczucia składają

Prezes i członkowie Krajowej Rady
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 

Kondolencje
14.05.2019

Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość ze Śląska, 
że w dniu 13 maja 2019 roku
zmarł 

mgr inż. architekt Stanisław Niemczyk

człowiek wielkiej kultury, wiedzy i talentu, 
zwany polskim i śląskim Gaudim,
projektant niezwykłych kościołów Św. Ducha 
i Zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Tychach
oraz Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach

członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice 
oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
laureat Honorowej Nagrody SARP w 1996 r.

uhonorowany przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice
za zasługi dla budownictwa sakralnego odznaczony medalem Per Artem ad Deum 
(Przez sztukę do Boga), przyznawanym przez Papieską Radę ds. Kultury 
odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i orderem Ecce Homo.

Najbliższym, Koleżankom i Kolegom architektom oraz wszystkim, 
których ta śmierć dotknęła osobiście, 
wyrazy głębokiego współczucia składają

Prezes i członkowie Krajowej Rady
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 

Wspomnienie o ŚP. Aleksanderze Francie
06.05.2019

bez architektury nie ma życia...

Słowa dr architekta Aleksandra Franty od 1 maja 2019 r. nabierają dla środowiska architektów nowego znaczenia. Odszedł wybitny twórca, wizjoner i pasjonat architektury, którego życie składało się z właśnie z architektury i misji jaką wypełniał, wykonując zawód architekta.

1  2  3