Izba Architektów - strona gÂłówna
PRACA DLA ARCHITEKTA / Warsztat Architekta - pomoc dla architektów z Ukrainy
02.03.2022, 17:03:45

Narodowy Związek Architektów Ukraińskich, a także grupy facebookowe ukraińskich architektów informują o naszym wsparciu w poszukiwaniu pracy w P...

Apel o wsparcie dla architektów ukraińskich w obliczu sytuacji politycznej
01.03.2022, 14:32:43

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Architekci IARP

 

W związku z sytuacją stanu wojny na terenie Ukrainy informujemy, iż Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP wystosowało na ręce Pana Oleksandra Pavlovich Chizhevsky’ego Prezydenta Narodowego Związku Architektów Ukraińskich pismo ...

Pismo KRIA RP do Prezydenta Narodowego Związku Architektów Ukraińskich.
28.02.2022, 09:53:17

W związku z sytuacją stanu wojny na terenie Ukrainy informujemy, iż Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP wystosowało na ręce Pana Oleksandra Pavlovich Chizhevsky’ego Prezydenta Narodowego Związku Architektów Ukraińskich pismo z zapewnieniem wsparcia dla architektów ukraińskich w obliczu sytuacji politycznej, w jakiej znal...

Ostrzeżenie Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
22.02.2022, 12:50:02
Dotyczy:  Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych  im. Prof. dra Jana Sehna W Krakowie,  AG.240.18.2021 
Apel do MRiT
15.02.2022, 15:06:21

W dniu 14 lutego 2022 r. IARP wystosowała apel do MRiT ws rozwiązań proponowanych w przygotowywanym nowym Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki oraz ich usytuowanie.

 

Pan
Piotr Nowak

więcej

Protokół z XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP, który odbył się w Warszawie w dniach 10 -11.12.2021 r.
12.02.2022, 10:20:04

Protokół z XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP, który odbył się w Warszawie w dniach 10 -11.12.2021 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej, Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Krajowe...

PILNE - Informacja IARP
09.02.2022, 17:31:51

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zamieszczona została informacja o włączeniu w prace zespołu doradczego GINB przedstawicieli Izby Architektów RP. Z informacji tej wynika, że GINB zaprosił „trzech przedstawicieli Izby, którzy włączą się w planowane od...

Jubileusz 20-to lecia IARP
20.01.2022, 21:04:22

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

19 stycznia 2002 roku stał się symboliczną datą urodzin Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd Izby, a w kolejnych, zjazdy okręgowe, które wybrały organy naszego samorządu.

Rozpoczyna...

XXX Mistrzostwa Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Ski Archi Cup 2022
04.01.2022, 13:31:37

Po roku przerwy spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi, do kalendarza imprez dla architektów wraca Ski Archi Cup. Jubileuszowe XXX Mistrzostwa Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie odbędą się w termini...

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określony
11.01.2022, 14:33:20

Wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rozporządzenie wchodzi w ...

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
31.12.2021, 16:21:34

Właśnie opublikowan onowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wozporządzenie wchodiz w życie 1 stycznia 2022 r.

Informacja
04.01.2022, 13:32:10

W dniach: 31.12.2021 r. oraz 06-07.01.2022 r. biuro KIA jest nieczynne.

Konkurs Szkice Architektoniczne
04.01.2022, 13:32:24

 

Rozpoczęła się tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkice Architektoniczne”, którego organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem merytorycznym Izba Archi...

BUDMA 2022 - inicjatywy dla architektów
04.01.2022, 13:32:42

Szanowne Koleżanki, Szanowny Koledzy,

podczas zbliżających się targów BUDMA planowane są dwie inicjatywy dla architektów:
 

  • Projekt 1m/ARCH

Jak co roku, podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA (oraz odbywającego się ich ramach Forum Des...

Życzenia Świąteczne
23.12.2021, 10:40:04

Zdrowia, spokoju, wytrwałości

nadzei i wiary na lepsze czasy

dla architektury i architektów

w 2022 roku, 

życzy 

Krajowa Rada Izby Architektów RP