Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 13.06.2016 | Aktualizacja: 07.06.2021, 14:36:28

Delegaci na Krajowy Zjazd IARP

arch. Zbigniew Maćków   delegat.mackow@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Fokczyński  delegat.fokczynski@izbaarchitektow.pl
arch. Anna Kościuk  delegat.kosciuk@izbaarchitektow.pl
arch. Marek Wiśniewski  delegat.wisniewski@izbaarchitektow.pl
arch. Sławomir Żak  delegat.zak@izbaarchitektow.pl
arch. Jacek Miller  delegat.miller@izbaarchitektow.pl
arch. Andrzej Poniewierka  delegat.poniewierka@izbaarchitektow.pl
arch. Wacław Szarejko  delegat.szarejko@izbaarchitektow.pl
arch. Marek Grosz delegat.grosz@izbaarchitektow.pl
arch. Maria Jankowska-Olbratowska delegat.olbratowska@izbaarchitektow.pl
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz delegat.zabojszcz@izbaarchitektow.pl
arch. Andrzej Kasprzak               delegat.kasprzak@izbaarchitektow.pl
arch. Mirosław Hagemejer   delegat.hagemejer@izbaarchitektow.pl
arch. Janusz Gąsiorowski                      delegat.gasiorowski@izbaarchitektow.pl
arch. Krzysztof Bojanowski  delegat.bojanowski@izbaarchitektow.pl
arch. Kazimierz Butelski delegat.butelski@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Chuchacz delegat.chuchacz@izbaarchitektow.pl
arch. Borysław Czarakcziew delegat.czarakcziew@izbaarchitektow.pl
arch. Grzegorz Jachym delegat.jachym@izbaarchitektow.pl
arch. Maciej Nitka delegat.nitka@izbaarchitektow.pl
arch. Anna Serafin  delegat.serafin@izbaarchitektow.pl
arch. Marek Tarko delegat.tarko@izbaarchitektow.pl
arch. Jarosław Wilk delegat.wilk@izbaarchitektow.pl
arch. Małgorzata Włodarczyk  delegat.wlodarczyk@izbaarchitektow.pl
arch. Maria Głowacka delegat.glowacka@izbaarchitektow.pl
arch. Wojciech Gwizdak delegat.gwizdak@izbaarchitektow.pl
arch. Marcin Kamiński delegat.kaminski@izbaarchitektow.pl
arch. Dominik Banaszak delegat.banaszak@izbaarchitektow.pl
arch. Marian Fikus  delegat.fikus@izbaarchitektow.pl
arch. Krzysztof Frąckowiak delegat.frackowiak@izbaarchitektow.pl
arch. Izabela Klimaszewska          delegat.klimaszewska@izbaarchitektow.pl
arch. Andrzej Maciej Maleszka delegat.maleszka@izbaarchitektow.pl
arch. Katarzyna Weiss delegat.weiss@izbaarchitektow.pl
arch. Katarzyna Wrońska delegat.wronska@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Błażejewski          delegat.blazejewski@izbaarchitektow.pl
arch. Jan Łukaszewski delegat.lukaszewski@izbaarchitektow.pl
arch. Marek Perepeczo         delegat.perepeczo@izbaarchitektow.pl
arch. Bogdan Pruchniewicz  delegat.pruchniewicz@izbaarchitektow.pl
arch. Konrad Karmański delegat.karmanski@izbaarchitektow.pl
arch. Roman Wieszczek  delegat.wieszczek@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Biliński delegat.bilinski@izbaarchitektow.pl
arch. Paweł Czajka delegat.czajka@izbaarchitektow.pl
arch. Paweł Filipowicz   delegat.filipowicz@izbaarchitektow.pl
arch. Anna Nowak delegat.nowak@izbaarchitektow.pl
arch. Zbigniew Bomersbach  delegat.bomersbach@izbaarchitektow.pl
arch. Henryk Witowski         delegat.witowski@izbaarchitektow.pl
arch. Waldemar Jasiewicz                      delegat.jasiewicz@izbaarchitektow.pl
arch. Stanisław Łapieński-Piechota delegat.piechota@izbaarchitektow.pl
arch. Marek Tryburski  delegat.tryburski@izbaarchitektow.pl
arch. Jerzy Gołębiowski          delegat.golebiowski@izbaarchitektow.pl
arch. Dariusz Górny                 delegat.gorny@izbaarchitektow.pl
arch. Ryszard Comber            delegat.comber@izbaarchitektow.pl
arch. Tomasz Dworakowski  delegat.dworakowski@izbaarchitektow.pl
arch. Ryszard Gruda               delegat.gruda@izbaarchitektow.pl
arch. Liliana Jehkabson-Pełczyńska delegat.pelczynska@izbaarchitektow.pl
arch. Anna Król delegat.krol@izbaarchitektow.pl
arch. Małgorzata Kruszko-Szotyńska delegat.szotynska@izbaarchitektow.pl
arch. Bartosz Macikowski delegat.macikowski@izbaarchitektow.pl
arch. Andrzej Depa           delegat.depa@izbaarchitektow.pl
arch. Renata Święcińska  delegat.swiecinska@izbaarchitektow.pl
arch. Andrzej Pawłowski  delegat.pawlowski@izbaarchitektow.pl
arch. Jan Kempa delegat.kempa@izbaarchitektow.pl
arch. Robert Szumielewicz delegat.szumielewicz@izbaarchitektow.pl
arch. Krzysztof Ozimek       delegat.ozimek@izbaarchitektow.pl
arch. Urszula Szabłowska delegat.szablowska@izbaarchitektow.pl
arch. Wojciech Gęsiak delegat.gesiak@izbaarchitektow.pl
arch. Anatol Kuczyński delegat.kuczynski@izbaarchitektow.pl
arch. Magdalena Bieńkuńska delegat.bienkunska@izbaarchitektow.pl
arch. Wojciech Jankowski (do kwietnia 2021) delegat.jankowski@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Glegoła delegat.glegola@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Szaroszyk delegat.szaroszyk@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Żabicki delegat.zabicki@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Majewski delegat.majewski@izbaarchitektow.pl
arch. Marek Wacławek delegat.waclawek@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Andrzejewski      delegat.andrzejewski@izbaarchitektow.pl
arch. Anna Kulińska              delegat.kulinska@izbaarchitektow.pl
arch. Mariusz Szafarzyński  delegat.szafarzynski@izbaarchitektow.pl
arch. Andrzej Duda delegat.duda@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Franta delegat.franta@izbaarchitektow.pl
arch. Teobald Jałyński delegat.jalynski@izbaarchitektow.pl
arch. Mikołaj Machulik delegat.machulik@izbaarchitektow.pl
arch. Henryk Piątek delegat.piatek@izbaarchitektow.pl
arch. Małgorzata Pilinkiewicz delegat.pilinkiewicz@izbaarchitektow.pl
arch. Wojciech Podleski delegat.podleski@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Średniawa delegat.sredniawa@izbaarchitektow.pl
arch. Piotr Then delegat.then@izbaarchitektow.pl
arch. Mikołaj Kołacz delegat.kolacz@izbaarchitektow.pl

 

 

Na potrzeby Zjazdu Krajowego przygotowano imienne adresy mail według schematu: delegat.nazwisko@izbaarchitektow.pl, na które mogą przychodzić wiadomości wyłącznie ze specjalnie utworzonego adresu e-mail: zjazd.kia@izbaarchitektow.pl.

W trosce o bezpieczeństwo oraz ochronę naszych skrzynek przed niechcianymi wiadomościami, pozostałe maile wysyłane z innych adresów niż ww. zostaną potraktowane jako spam i będą automatycznie kasowane. 

By wysłać mail do wystkich delegatów należy wysłać maila ze swojego konta delegata na adres zjazd.kia@izbaarchitektow.pl. Mail zostanie rozesłany do wszystkich delegatów na ich skrzynki pocztowe.

Informujemy również, że korespondencja kierowana przez poszczególnych delegatów przy wykorzystaniu adresu email, jest udostępniania wszystkim delegatom.

W dniach zarządzonego głosowania nad uchwałami zjazdu, adresy mailowe nie będą aktywne.