Izba Architektów - strona gÂłówna

Archiwum

Życzenia świąteczne
23.12.2017

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i nieustającej mocy twórczej

wszystkim Architektom IARP

składa

w imieniu swoim i Krajowej Rady Izby Architektów RP

Ryszard Gruda
Prezes IARP

Życzenia
02.01.2016
Konkurs dla młodzieży 2015
23.05.2015

W związku z licznymi prośbami o przedłużenie terminu zgłoszeń do II edycji  Konkursu dla młodzieży "Kształtowanie przestrzeni" informujemy, że zgłoszenia będą przyjmowane na zasadach regulaminowych (prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia) do 30 kwietnia 2015 do godziny 16.00. Niech mo...

Ustawa o ochronie krajobrazu przegłosowana przez Sejm RP z poprawkami Senatu
04.05.2015

W Sejmie zdecydowano, że ustawa zdefiniuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Nałoży m.in. obowiązek sporządzania audytu krajobrazowego przez samorząd wojewódzki. W audycie mają być zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa uzyska możliwość ustalania norm dotyczących kształtu budynków, ich wysokości, stosowania materiałów miejscowych lub nawiązań do tradycyjnej architektury.

Ustawa krajobrazowa została poprawiona w Senacie
24.04.2015

Najważniejsze poprawki to przywrócenie, znacznie wyższych od grzywien, kar administracyjnych (dla 100 m2 do 27 tys. zł miesięcznie). Będą je płacić umieszczający reklamy. Jeżeli nie uda się ich ustalić (bo nierzadko są to firmy powoływane dla celów fikcyjnych, zmieniające nazwy i adresy), wtedy zapłacą właściciele nieruchomości, na której wisi nielegalna reklama. Do tej pory nie byli oni karani.

Zgłaszania uwag do projektów ustaw
24.04.2015

Projekty ustaw Prawo zamówień publicznych i ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz upublicznione na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, oceną skutków regulacji i załącznikami, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodności i pismami przewodnimi.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta - do 20 kwietnia.
17.04.2015

Informujemy, iż w wyniku przeciążenia serwerów w dniach 13-14 kwietnia, dostęp do systemu zawierania ubezpieczeń IARP był ograniczony. W związku z tym przystąpienie do obowiązkowego ubezpieczenia OC członków IARP będzie możliwe do dnia 20 kwietnia br. (poniedziałek). Do tego dnia przedłużona została także promocja na ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej i projektowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

Przedłużenie ochrony działalności zawodowej architektów IARP
31.03.2015

14 kwietnia to data, która na stałe powinna zostać wpisana do kalendarza każdego członka IARP. Niezmiennie już od kliku lat jest to ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków o zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Prosimy o uważne przeczytanie informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC.

24 edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury - BUDMA 2015 w Poznaniu
23.03.2015

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury trwały od 10 do 13 marca 2015 r., odwiedziło je ponad 50 tysięcy zwiedzających, swoje stoiska otworzyło około 1000 wystawców na prawie 60 000 m2 powierzchni. Wiele wydarzeń, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Izbę Architektów RP, było adresowanych do architektów i projektantów, których na Targach pojawiło się ponad 5 tysięcy. Informacje o poszczególnych formach aktywności Izby Architektów na Targach Budma 2015.

Wykonanie pracy badawczej pt. "Informacje o mieszkalnictwie - wyniki monitoringu"
23.03.2015

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pracy badawczej dotyczącej monitoringu tendencji występujących w mieszkalnictwie w 2014 roku. Badanie jest realizowane cyklicznie od 1990 roku. 

Więcej na temat składania ofert na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

II edycja konkursu dla młodzieży - Edukacja młodzieży KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
20.03.2015

Zbliża się termin ogłoszenia II edycji konkursu dla młodzieży. Nauczycieli prowadzących zajęcia według programu edukacyjnego Izby Architektów RP prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej IARP w zakładce Edukacja młodzieży KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI od 29 marca 2015 r.

Uwagi do Strategii Rozwoju Polski
18.03.2015

Do 31 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do projektu "Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030". Dokument będzie jedną z rządowych strategii rozwoju, przygotowywaną w celu odpowiedzi na wyzwania specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym.

Ekologia konstruktywnie
08.03.2015

Na stronie projektu Ekologia konstruktywnie, któremu patronuje Izba Architektów RP, widnieją informacje dotyczące dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju w miastach Unii Europejskiej. 

MIiR pracuje nad ustawą o rewitalizacji
20.02.2015

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad przygotowaniem ustawy o rewitalizacji oraz nad dwoma innymi dokumentami ważnymi dla miast w kontekście rewitalizacji. Są to: Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Krajowa Polityka Miejska.
Jednym z najważniejszych elementów projektowanej ustawy o rewitalizacji będzie wskazanie nowych narzędzi, tj. Gminnego Programu Rewitalizacji jako podstawowego, kompleksowego  dokumentu na poziomie lokalnym oraz narzędzi dodatkowych: Specjalnej Strefy Rewitalizacji powoływanej na okres max. 10 lat, w której będzie można stosować szczególne instrumenty prawne oraz Miejscowego Planu Rewitalizacji, który stanowić ma szczególną postać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Międzynarodowa debata architektoniczna na targach BUDMA
05.02.2015

Podczas najbliższych poznańskich targów BUDMA (10-13 marca 2015 r.), w ramach projektu Strada di Architettura - cyklu spotkań z najbardziej kreatywnym i wyróżniającym się unikatowym designem, a także niekwestionowanymi gwiazdami światowej architektury, odbędzie się międzynarodowa debata architektoniczna pt. „Wzajemne inspiracje”. Zaproszeni na nią architekci spróbują odpowiedzieć na pytania: czym inspirują się architekci, gdzie leży granica pomiędzy inspiracją a kopiowaniem oraz co oznacza międzynarodowy, kosmopolityczny wymiar architektury.

Ekologia konstruktywnie - konferencja we Wrocławiu
03.02.2015

5 i 6 marca 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się I Regionalna Konferencja realizowana w ramach projektu Ekologia konstruktywnie.
Projekt został objęty patronatem merytorycznym Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem pierwszej z cyklu trzech konferencji naukowych w ramach projektu Ekologia konstruktywnie będzie Planowanie Przyjaznego Miasta.

Życie w Architekturze
18.01.2015

Redakcja miesięcznika "Architektura-murator" ogłasza VIII edycję konkursu Życie w Architekturze. Autorzy mogą złaszać obiekty (w 5 kategoriach), które powstały w latach 2013-2014 na terenie Polski. To jedyny konkurs na realizację architektoniczną, w którym główna nagroda przyznawana jest przez Prezydenta RP. Po raz pierwszy w historii konkursu wyodrębniono kategorię Wnętrza Użyteczności Publicznej.
Nabór zgłoszeń trwa do 19 lutego

Nagroda Prezesa Izby Architektów RP dla dziennikarza
16.01.2015

20 stycznia br. mija termin składania propozycji do Nagrody dla dziennikarzy za najlepszy materiał opublikowany w mediach niearchitektonicznych, związany z promocją zawodu architekta. 
Propozycje prosimy składać na adres: izba@izbaarchitektow.pl
do wiadomości: klimaszewska@izbaarchitektow.pl

Życzenia noworoczne
11.01.2015

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Rok 2014 przeszedł do historii środowiska zawodowego architektów jako początek kolejnej  czteroletniej Kadencji Izby Architektów RP.

Zgodnie z przyjętym programem działania koncyliacyjnego zorganizowaliśmy już dwa Zjazdy Krajowe. W sierpniu zmierzyliśmy się z prawnym i organizacyjnym wyzwaniem wdrożenia do naszych potrzeb ustawy deregulacyjnej, a w grudniu uchwaliliśmy budżet wraz z określeniem strategicznych zadań na 2015 r.

W minionym półroczu aplikowaliśmy naszej rzeczywistości samorządowej kolejne nowelizacje  dotyczące ustawy o samorządach, dyrektywę unijną o uznawaniu kwalifikacji oraz nowe ministerialne rozporządzenia. Szczególnie dużo emocji wśród projektantów wywołało Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie precyzujące m.in. zakres uprawnień architektów i inżynierów budownictwa. We wszystkich tych działaniach kierowaliśmy się zasadą, że podstawową powinnością samorządu zawodowego jest troska o warunki wykonywania zawodu architekta, nie zapominając jednocześnie, że potencjał i siła Izby tkwi w demokracji i wzajemnym zaufaniu oraz zdecydowanej integracji środowiska wokół ważnych celów i zadań, których nie jest w stanie zrealizować każdy z nas z osobna.

W nowym roku, roku 25-lecia samorządu terytorialnego, zachęcam wszystkie okręgowe rady IARP  do nawiązania kontaktów z nowowybranymi prezydentami, burmistrzami, wójtami i radnymi.

Zachęcam także środowisko zawodowe do aktywnego zaangażowania się w wybory parlamentarne. W pracach legislacyjnych Sejmu, Senatu i Rządu RP potrzebni są reprezentanci zawodu – architekci energiczni, otwarci na współpracę, mogący jednocześnie poświęcić swój czas dla dobra wspólnego.

Przede wszystkim jednak mam przyjemność w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP złożyć Koleżankom i Kolegom noworoczne życzenia. Niech zdrowie, uśmiech, wzajemny szacunek, optymizm oraz poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszy nam przez cały 2015 rok.

Ryszard Gruda, architekt IARP
Prezes Krajowej Rady

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015 r.
07.01.2015

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane.

1  2  3