Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 31.12.2021 | Aktualizacja: 11.01.2022, 14:33:20

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określony

Wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000245401.pdf