Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 31.12.2021 | Aktualizacja: 31.12.2021, 16:21:34

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Właśnie opublikowan onowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wozporządzenie wchodiz w życie 1 stycznia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000245401.pdf