Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 20.01.2022 | Aktualizacja: 20.01.2022, 21:04:22

Jubileusz 20-to lecia IARP

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

19 stycznia 2002 roku stał się symboliczną datą urodzin Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd Izby, a w kolejnych, zjazdy okręgowe, które wybrały organy naszego samorządu.

Rozpoczynając jubileusz 20-lecia IARP, wielu architektów będzie wspominać czasy intensywnej aktywności na rzecz utworzenia samorządu, formułowania zapisów aktów prawnych określających organizację, zadania i cele Izby, plany i marzenia o wartości i godności zawodu architekta, jakie miała przynieść ustawowa działalność na rzecz środowiska architektów i społeczeństwa. Twórczy okres budowania izby, nauka samorządności, zderzenie z urzędem antymonopolowym, deregulacja zawodu, konfrontacja projektu ustawy o zawodzie architekta z zawodami inżynierskimi, digitalizacja procesu inwestycyjnego i cyfrowy projekt budowlany od 2021 roku, to bardzo krótka historia pięciu kadencji samorządu architektów i niemal 20 tysięcy jego członków.

Mamy wspólne cele, mimo że różnimy się. Warto jednak być częścią aktywnego i zmieniającego się w czasie „Projektu Izba”. Rozwijając ten projekt potrzebne są „zmiany”, polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem zawodowym kolejnych pokoleń architektów.

W roku jubileuszowym IARP, przed polskimi architektami i polską architekturą stoją wyzwania Programu Odbudowy, Nowego Europejskiego Bauhausu, Zielonego Ładu i ochrony zasobów naturalnych. Już niebawem okręgowe zjazdy zapoczątkują VI kadencję Izby, w której młodsze pokolenia architektów powinny wyznaczyć przyszłość architektury, zawodu oraz samorządu.

Z dobrymi wspomnieniami powstawania Izby, wzmocnieni doświadczeniem sukcesów i porażek, dostosujmy nasz samorząd do potrzeb zawodu architekta, architektury i urbanistyki trzeciej dekady Izby i XXI wieku.

Wszystkim architektom, którzy są częścią historii, teraźniejszości i przyszłości naszego samorządu życzymy, abyśmy korzystając ze spuścizny twórczego, wspólnego budowania, w kolejnych latach otworzyli zawód architekta oraz Izbę na dynamicznie zmieniający się wokół nas świat.

 

W imieniu Krajowej Rady V kadencji IARP,

Małgorzata Pilinkiewicz,
architekt IARP
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Wojciech Gwizdak,
architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP


Załczniki: