Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 01.07.2019 | Aktualizacja: 02.07.2019, 10:41:41

XIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 14-15 czerwca br. odbył się XIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Podczas dwóch dni obrad delegaci omówili działalność Krajowej Izby Architektów w roku sprawozdawczym tj. 2018 oraz w okresie do 15 maja 2019 r., a także bieżące sprawy środowiska architektów. Gośćmi Zjazdu byli: kol. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU) i Ewa Rombalska (NIAiU), kol. Mariusz Ścisło (prezes ZG SARP), Janusz Żbik (w latach 2011-2014 podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury, a następnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Jolanta Przygońska (prezes Stowarzyszenia Izba Urbanistów Polskich) oraz Tomasz Sławiński (przewodniczący GKUA). Po powitaniu delegatów, członków IARP reprezentujących OIA oraz gości przez prezes Krajowej Rady IARP Małgorzatę Pilinkiewicz, nastąpiły przemówienia gości oraz  prezentacja prac dotyczących kształcenia i upowszechniania edukacji architektonicznej prowadzonych przez NIAiU, przedstawiona przez kol. Ewę Rombalską. Kolejnym punktem zjazdu było wręczenie zasłużonym działaczom samorządu Honorowych Odznak IARP II stopnia. Następnie, po wyborze Prezydium zjazdu i jego komisji, rozpoczęły się obrady. Do prezydium zjazdu delegaci wybrali kol. Krzysztofa Ozimka (przewodniczący), kol. Kazimierza Butelskiego (zastępca przewodniczącego), kol. Annę Pawlicką-Zabojszcz (sekretarz). Prezes i skarbnik KRIA, przewodniczący organów Krajowej Izby Architektów RP oraz Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawili sprawozdania ze swojej działalności. Krajowa Rada przygotowała dla delegatów Sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Informację z działalności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r., Sprawozdanie finansowe KIA za 2018 r. oraz Sprawozdanie finansowe łączne Izby Architektów RP za 2018 r. Skarbnik KRIA w prezentacji przedstawił główne aspekty analiz finansów KIA i OIA. Po prezentacjach odbyła się dyskusja i głosowania. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte, a Krajowej Radzie IARP delegaci udzielili absolutorium. Skrótowa wersja spraw będących przedmiotem sprawozdań KRIA została załączona w formie ulotki: 

  • Co IARP, KRIA zrobiła dla członka IARP w 2018 r.
  • Co IARP, KRIA zrobi dla członka IARP w 2019 r.

W kolejnym dniu zjazdu zaprezentowano, przedyskutowano i przegłosowano uchwały rekomendowane przez Krajową Radę IARP oraz Komisję Uchwał i Wniosków. 

Omówiono również sprawy planowanych zmian legislacyjnych i przyjęto „Stanowisko Krajowe Zjazdu IARP w sprawie projektu ustawy o architektach”.

Dziękujemy delegatom za aktywny udział w Zjeździe. Dziękujemy również partnerowi Zjazdu: PZU oraz firmom ATLAS i iExpert.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć