Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 08.11.2019 | Aktualizacja: 08.11.2019, 18:42:03

Zawiadomienie o XI Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP oraz VIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszam Koleżanki i Kolegów Delegatów na XI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) w siedzibie Izby Architektów RP, przy ulicy Stawki 2A w Warszawie, oraz na VIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) w siedzibie Izby Architektów RP, przy ulicy Stawki 2A w Warszawie.

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany w terminie zgodnym z Regulaminem.

Przypominamy, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem wynikającym z § 4 ust 1 zdanie drugie Regulaminu.

Partner Wydarzenia

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP