Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 27.01.2020 | Aktualizacja: 27.01.2020, 16:15:16

Prace Sejmu nad nowelizacją Prawa Budowlanego

W dniach od 15 do 23 stycznia w sejmie toczyły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. W trakcie tych prac odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji infrastruktury, która do szczegółowego rozpatrzenia proponowanych zmian powołała nadzwyczajną Podkomisję w tej sprawie.

W pracach Komisji Infrastruktury na prawach strony społecznej uczestniczyli również przedstawiciele IARP w osobach Grzegorza Jachyma (członek KRIA i Koordynator Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA) oraz dr prawa Magdaleny Wółkowskiej (obsługa prawna KRIA). Przedstawiciele KRIA przedstawili komisji pozytywną opinię w stosunku do proponowanych kierunków zmian ustawy Prawo budowlane oraz wnieśli szereg uwag do procedowanej ustawy. W wyniku przeprowadzonych prac Komisja Infrastruktury przedstawiła Sejmowi projekt uzupełniony o poprawki redakcyjne i merytoryczne. 

Na posiedzeniu sejmu w dn. 23.01.2020 odbyły się głosowania ostatnich poprawek poselskich, które w całości zostały odrzucone i po przegłosowaniu całości ustawy projekt został skierowany do Senatu RP, gdzie druk zyskał nr 55 


Załczniki: