Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 30.01.2020 | Aktualizacja: 30.01.2020, 11:33:48

Brexit

Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że Parlament Europejski  przyjął umowę dotyczącą wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej co w praktyce oznacza, że nie będzie miała zastosowania "Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Tym samym w kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych architektów w okresie przejściowym - do końca 2020 roku, obowiązują dotychczasowe zasady. Bardzo dziękujemy za rozpropagowanie informacji KRIA o zagrożeniu jakie mogło powodować dla uznawania kwalifikacji zawodowych architektów wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia . Jak wspominaliśmy, KRIA przesunęła w związku z tym faktem posiedzenie, aby umożliwić rozpatrzenie wniosków dających możliwość uznania kwalifikacji naszym koleżankom i kolegom, którzy nabyli prawo do wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii. Liczba wniosków jakie wpłynęła była liczbą jaką otrzymujemy standardowo w ciągu pół roku. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Mamy nadzieję, że Brexit ostatecznie nie zmieni warunków wzajemnego uznawania kwalifikacji architektów w Polsce i na wyspach, gdyż uzyskaliśmy czas aby zawrzeć ostateczne porozumienie w tej sprawie.

Borys Czarakcziew
Wiceprezes KRIA ds. międzynarodowych