Izba Architektów - strona gÂłówna
Data dodania: 13.10.2021 | Aktualizacja: 20.10.2021, 12:26:35

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2012 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dyskusjach poglądów. Odbywa się z częstotliwością raz na kwartał, każdorazowo w innej izbie.

Organizatorem październikowego Konwentu jest Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy z Krajową Izbą Architektów RP.

Partner Wydarzenia