Izba Architektów - strona gÂłówna

Komisje i zespoły problemowe Krajowej Rady IARP » Pion legislacyjny

Komisja Prawa Inwestycyjnego - Podkomisja Prawa Budowlanego
18.12.2018

Podkomisja Prawa Budowlanego

 • Przewodniczący – Grzegorz Jachym MPOIA (KRIA)
 • Andrzej Szuba OPOIA
 • Bożena Nieroda MPOIA
 • Bartosz Bojarowicz SWOIA
 • Janusz Gąsiorowski LBOIA
 • Aleksandra Wojtczak-Duch POOIA
 • Adam Mazurkiewicz WMOIA
Komisja Samorządu Zawodowego
18.12.2018
 • Przewodniczący –  Wojciech Gwizdak SWOIA (KRIA)
 • Waldemar Jasiewicz PDOIA
 • Grzegorz Lechowicz MPOIA
 • Marcin Kamiński SWOIA 
 • Jan Łukaszewski ZPOIA
 • Bartosz Macikowski POOIA
 • Grzegorz Cencek WPOIA
 • Piotr Średniawa SLOIA
Komisja Prawa Zamówień Publicznych
18.12.2018
 • Przewodniczący – Piotr Rudol MPOIA
 • Mikołaj Machulik SLOIA
 • Danuta Fredowicz SLOIA
 • Michał Staszewski POOIA
 • Ryszard Comber  KRIA
 • Mirosław Snarski  PDOIA
 • Krzysztof Frąckowiak  WPOIA
 • arch. Roman Wieszczek LOOIA
Komisja Prawa Inwestycyjnego - Zespół Analiz Legislacyjnych
18.12.2018

Zespół Analiz Legislacyjnych

 • Wojciech Gwizdak SWOIA (KRIA)
 • Mikołaj Machulik SLOIA
 • Karol Pietrucha DSOIA
Komisja Prawa Inwestycyjnego - Podkomisja Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
18.12.2018

Podkomisja Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 • Przewodnicząca - Bożena Nieroda MPOIA
 • Piotr Franta SLOIA (KRIA)
 • Teobald Jałyński SLOIA
 • Bożena Nieroda MPOIA
 • Ruben Bardanszwili PKOIA
 • Andrzej Pawłowski PKOIA
 • Tomasz Dworakowski POOIA
 • Zbigniew Gliński  PDOIA